Gerbiami tėveliai, nuoširdžiai dėkojame už praėjusių metų fizinių asmenų pajamų mokesčio 2% paramą mūsų darželiui ir maloniai prašome vėl aktyviai dalyvauti jį remiant.

 

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512 v.2.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas  Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Įstaigos kodas 291642340
Adresas Margio g. 17, Kaunas
Banko sąskaita LT694010042500217596 AB DnB NORD