Darželio istorija

Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1964 m. gruodžio 28 d. potvarkiu Nr. 675-P įsteigtas Kauno lopšelis – darželis Nr. 63.

Kauno miesto mero 1992 m. kovo 17 d. potvarkiu Nr. 144-V lopšeliui – darželiui suteiktas Kauno lopšelio – darželio„Ažuoliukas“ pavadinimas.