Misija

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ - Misija

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – Žaliakalnio mikrorajono ikimokyklinė įstaiga, kurioje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų. Taikomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, korekcinės kūno kultūros programos, formuojamos saugios ir sveikos gyvensenos nuostatos, teikiamos paslaugos vaikams, turintiems kalbos sutrikimus.