Vadovai

Informacija apie vadovus:

 

 

 

 

 

 

 

Rimutė Karpiejienė

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Spranaitienė

 

 

 

 

 

 

 

Rimantas Žemaitaitis

Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Telefonas: 8 37 423320

Mobilus:  +370 683 69350

El. paštas: direktore.azuoliukas@gmail.com

Telefonas: 8 37 423320

Mobilus: +370 683 69095

El. paštas: loreta.azuoliukas@gmail.com

Telefonas: 8 37 423320

Mobilus: +370 683 58809

El. paštas: rimantas.azuoliukas@gmail.com