Naujienos

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Mes jau pasiruošę organizuoti ugdymąsi nuotoliniu būdu. Per elektroninio dienyno “Mūsų
darželis” vidines žinutes atsiųsime užduotis vaikams. Taip pat, užduočių galite rasti darželio arba jūsų
grupės facebook’o paskyrose.

Mums labai svarbu, kaip jums sekasi ugdytis namuose, todėl lauksime jūsų laiškų ir fotografijų
su atliktos veiklos rezultatais.
Būkite visi sveiki.