Darželyje mes ugdome vaikučius taip, kad jie norėtų būti sveiki, turėtų stiprią motyvaciją siekti žmogiškosios kultūros, nesusiformuotų destruktyvios veiklos poreikio, rinktųsi sveiką gyvenimo būdą. Vaikų gyvenimas ir ugdymas organizuojamas taip, kad augimo, brendimo ir stiprėjimo procese vaikas jaustųsi esąs žmogus, atsakingas už savo dvasinę ir fizinę sveikatą. Taigi, rengiame ne tik išprususias, bet ir gyvenimui parengtas asmenybes, kurių kūnas ir dvasia gyventų sutartinai.

Mes laviname kūną, mokome tausoti sveikatą, kad vaikai galėtų geriau atsiskleisti savo prigimtį ir gebėjimus.

Mes stengiamės, kad vaikai puoselėtų gimtąją kalbą, jaustų jos grožį ir vaizdingumą, domėtųsi skaitymu ir rašymu. Todėl nuolat draugaujame su knygelėmis, išminties semiamės ir iš tautosakos lobyno. Mes suteikiame vaikams galimybę susipažinti su įvairiausiomis meno formomis ir skatiname juos kurti.

Lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas” veikia šešios grupės: viena lopšelio – vaikams nuo pusantrų metukų, keturios darželio – vaikams nuo trejų metų ir viena – priešmokyklinio amžiaus vaikams. Grupių patalpos didelės, atskiri miegamieji. Erdvės suskirstytos veiklos zonomis, kuriose gausu priemonių, skatinančių eksperimentuoti, mokytis skaičiuoti, atpažinti raides, taisyklingai kalbėti, pasakoti. Darželio salėje vaikai noriai muzikuoja, šoka, vaidina, sportuoja, pramogauja. Didžiuliame darželio kieme ypač daug priemonių vaikams žaisti, sportuoti. Gausi augmenija skatina vaikus domėtis gamta, ją tyrinėti. Lopšelyje – darželyje be papildomo užmokesčio teikiamos logopedo paslaugos, vedama korekcinė mankšta pilnapadystės ir netaisyklingos laikysenos profilaktikai.

Kasmet organizuojamos sveikatos savaitės, kurių metu sužinome, kas lemia gerą žmogaus sveikatą. Jau žinome, kokia arbata padės nugalėti kosulį, nuramins skaudantį pilvelį ar sumažins karščiavimą. Žinome, kaip ir kodėl reikia rūšiuoti atliekas. Mokomės saugoti gamtą padėdami gyvūnėliams žiemą.

Sporto švenčių metu galime palenktyniauti su kitų grupių vaikais. Čia suprantame, kad labai svarbu ne tik lenktyniauti, bet ir garbingai bei draugiškai kovoti. O tą tai jau mes mokame – susitinkame su kitų darželių vaikais, su kuriais susipažįstame, susidraugaujame, palenktyniaujame, kartais nugalime.

Sportuojame ne tik patys – ir tėveliams patariame. Parodome ką išmokome, kviečiame sportuoti kartu. Vakarai, kartu praleisti darželio sporto salėje ar kieme, suteikia daug džiugių ir įsimintinų akimirkų visai šeimai.

Mes puoselėjame olimpines idėjas. Kiekvienų olimpinių žaidynių metu vaikai skatinami sekti Lietuvos olimpiečių rezultatus. Rengiame bendras „olimpiadas“ su kitų darželių ugdytiniais. Jų metu raginame vaikus ir pedagogus sportuoti, dalyvauti varžybose olimpiniu devizu: „Svarbiausia ne nugalėti, o garbingai dalyvauti“. Vaikų olimpinio ugdymo patirtį turtiname ir naudodami lietuvių liaudies sportines priemones. Vaikai supažindinami su senoviniu sportiniu inventoriumi: žiužiu, kojokais, virve, kumštynėmis.

Mes ugdome vaikus taip, kad jie lengvai susirastų draugų, mokėtų išreikšti savo jausmus, nuomonę, sumanymus, pasiektų aukštą pasiekimų ir pažangos lygį.

Darželio istorija

  • Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1964 m. gruodžio 28 d. potvarkiu Nr. 675-P įsteigtas Kauno lopšelis – darželis Nr. 63. Vaikai lankyti darželį pradėjo nuo 1965 m. kovo 10 d.
  • Kauno miesto mero 1992 m. kovo 17 d. potvarkiu Nr. 144-V lopšeliui – darželiui suteiktas Kauno lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ pavadinimas.
  • Pirmieji Kaune, nuo 1993 m., darželio bendruomenės sprendimu, pradėjome dirbti sveikatos ugdymo kryptimi. Pedagogams surengti sveikatingumo ugdymo kursai. Sveikatos ugdymą vykdome per judriąją veiklą.
  • 1999 m. tapome tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP nariais.
  • Nuo 2002 m. dalyvaujame respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.
  • 2009 m. parengėme trikrepšio metodiką ikimokyklinėms įstaigoms „Mažasis trikrepšis“ ir propaguojame šį žaidimą Lietuvos vaikų darželiuose.
  • Nuo 2009 m. dalyvaujame UEFA programos „Grassroots“ respublikiniame projekte „Futboliukas“.
  • Nuo 2011 m. dalyvaujame respublikiniame Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projekte, parengėme programą „Olimpinės ugnelės šviesoje“.
  • Nuo 2014 m. aktyviai dalyvaujame RIUKKPA (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asocijacija) organizuojamuose renginiuose ir projektuose.
  • Nuo 2019 m. esame respublikinio STEAM patyriminio ugdymo tinklo nariai.