Direktorius:

  • Dokumentų specialistas;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
   • mokytojai;
   • logopedas;
   • meninio ugdymo mokytojai;
   • psichologas;
   • socialinis pedagogas.
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
   • virėjai;
   • kiemsargis;
   • valytojas; 
   • mokytojų padėjėjai;
   • skalbinių tvarkytojas;
   • ūkio darbuotojas;
   • sandėlininkas;
   • virtuvės darbininkas; 
   • informacinių technologijų sistemų administratorius.