Direktoriui pavaldus:

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 3. Raštvedys;

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui pavaldus:

 1. Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra);
 2. Mokytojai;
 3. Meninio ugdymo mokytojas-muzikas;
 4. Logopedas.

Direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams pavaldus:

 1. Mokytojo  padėjėjos;
 2. Virėjos;
 3. Kiemsargis;
 4. Sandelinikas;
 5. Valytoja;
 6. Pagalbinis darbininkas;
 7. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas;
 8. Dailidė;
 9. Budėtojas.