Darželio taryba yra aukščiausia darželio savivaldos institucija. Taryba telkia darželio tėvus, mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauja darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams. Darželio taryba renkama dviem metams. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus-mokytojų taryba, bendruomenės atstovus-darželio darbuotojų susirinkimas.

Šiuo metu darželyje veikia šios sudėties darželio taryba:

Pirmininkė – Rūta Romeikienė, mama;

Sekretorė – Asta Underienė, mokytoja;

Nariai    –      Rita Žukauskienė, mokytoja;

                      Dovilė Terminienė, mama;

                      Rūta Sabonienė, mama;

                      Milda Pališkytė, mama;

                      Miglė Deščerienė, mama.