LOGOPEDAS:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais;
 • šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Logopedas įgijęs metodininko kvalifikacinę kategoriją.

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJAI (KŪNO KULTŪRA):

 • Dirba su vaikų grupėmis ir su vaikų pogrupiais pilnapadystės bei netaisyklingos laikysenos profilaktikai;
 • supažindina vaikus su įvairiomis sporto šakomis;
 • kuruoja sveikatos bei olimpinio ugdymo projektų vykdymą;
 • konsultuoja pedagogus ir tėvus fizinės vaiko sveikatos ugdymo klausimais.

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas įgijęs mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

MUZIKOS PEDAGOGAS:

 • Dirba su vaikų grupėmis; rengia įstaigos šventes;
 • dalyvauja programų, projektų veikloje;
 • konsultuoja tėvus ir pedagogus muzikinio ugdymo klausimais.

Muzikos pedagogas įgijęs mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.