Kauno miesto savivaldybė švietimo ir kultūros departamentas svietimaskultura.kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras www.kpkc.lt

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba www.kppt.lm.lt

Pedagogų profesinės raidos centras www.pprc.lt

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams www.ikimokyklinis.lt

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Socialinių paslaugų centras http://socialinis.kaunas.lt

Vaiko raidos centras http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras http://www.pvc.lt