Karantino metu laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) ugdymo procesas. Šiuo laikotarpiu lopšelis – darželis paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu.

 

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokytojų kontaktai

 

Mokestis už darželį:

Viso karantino metu mokestis už darželį netaikomas, nelankytos dienos pateisinamos. (Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 10.7 ir 10.8 papunkčiais.

 

Kilus klausimams prašome kreiptis:

Direktorė Rimutė Karpiejienė

El. p.: rimute.karpiejiene@kaunoazuoliukas.lt

Mob. tel.: +370 683 69282

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Spranaitienė

El. p.: loreta.spranaitiene@kaunoazuoliukas.lt

Mob. tel.: +370 683 69095